Portfel tożsamości cyfrowej – projekt Unii Europejskiej i rozwiązania komercyjne