1. Oświadczenie

Niniejsza polityka firmy DIGITAL GATEWAYS SP. Z O. O., zwanej dalej „DG” lub „nami”, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z jej serwisów internetowych i udostępnianiem danych.

DG działa z pełnym poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony jej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa, kiedy dane osobowe mogą być zbierane od Użytkowników, wyjaśnia i reguluje kwestie związane ze sposobami zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych. Polityka ta dotyczy wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez DG lub w jej imieniu.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach abonamentu lub innych usług zakupionych od DG regulują odrębne procedury i umowy.DG oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia działań zapobiegających ingerencji osób trzecich w dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach określonych w dalszej części dokumentu.Jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności, DG zastrzega sobie prawo do poprawek i zmian Polityki w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie korporacyjnej DG. Zgoda wyrażona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu jest zgodą udzieloną DG.

Administratorem przechowywanych danych jest DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu KRS: 0000790370, NIP: 5272896326.

Ta polityka mówi:

 • jakie informacje możemy o Tobie zbierać
 • jak możemy wykorzystać te informacje
 • kiedy możemy wykorzystać Twoje dane do kontaktu z Tobą
 • jakie informacje o Tobie możemy udostępnić innym
 • Twoje wybory dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz

Polityka ta obejmuje usługi, które są oferowane przez DG. Czasami obejmuje ona również usługi oferowane przez części naszego Partnera, które działają jako oddzielne firmy. Ale tylko wtedy, gdy te usługi łączą się z tą polityką lub informują, że ma ona zastosowanie.

2. Definicje

Użytkownik, Ty – pełnoletnia prawna osoba fizyczna, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisów internetowych DG.
Polityka – Polityka prywatności DG.
DPO – Inspektor Ochrony Danych jest upoważniony do działania w imieniu DG w celu weryfikacji zgodności naszych procedur z obowiązującymi przepisami. Inspektor jest również dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące danych osobowych.
GDPR – Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Akt ten chroni osoby fizyczne oraz wykorzystanie ich danych osobowych i zastępuje dyrektywę 95/46/WE dotyczącą danych osobowych.
Strony internetowe DG – strony internetowe prowadzone przez lub w imieniu DG i jej spółek zależnych na całym świecie.
Informacja handlowa – wszelkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania subskrypcji, usług lub wizerunku DG.
Integralność danych – odnosi się do sytuacji, w której zachowana jest spójność danych podczas takich operacji jak odczyt, zapis, transmisja lub przechowywanie.
Partner – podmiot, na rzecz którego DG świadczy usługi lub podmiot, który świadczy swoje usługi na rzecz DG.

3. Kto jest administratorem danych i inspektorem ochrony danych?

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Kim są „my”? Jesteśmy – DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu KRS: 0000790370, NIP: 5272896326.

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio wchodząc na nasze strony internetowe w celu zapoznania się z informacjami o firmie, naszych programach i usługach, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Na stanowisko DPO wyznaczyliśmy Damiana Klimasa, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: d.klimas@mostpartners.com.

4. Dlaczego DG przetwarza Twoje dane i jakie są podstawy prawne?

Staramy się w ogóle nie przetwarzać Państwa danych, ale mogą pojawić się okoliczności, w których Państwa dane osobowe będą niezbędne do wykonania żądanej usługi. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o konieczności podania danych i sposobach ich wykorzystania, co pozwoli Ci podjąć decyzję o podaniu lub odmowie podania danych np. w naszym formularzu kontaktowym lub jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter.

Making your personal data available may be required when you are interested in requesting performance of a particular service (for example preparation of an offer, receiving information about subscription) or in situations gdy jesteś zainteresowany udziałem w procesie lub wydarzeniu (np. udział w konferencji). Możeszen be asked to fill out and send a form/ questionnaire in which you will be clearly advised about what kind of personal data will be collected. In situations when you disclose your personal data of a third party (e.g. of a colleague) in a form/questionnaire, we shall assume you are in possession of an appropriate permission from the person whose data was disclosed.

Musimy mieć ważny powód, aby wykorzystać Twoje dane. Nazywa się to „legalną podstawą przetwarzania”. Czasami DG może poprosić o zgodę na wykonanie pewnych czynności, na przykład w przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego. W innych przypadkach, gdy użytkownik mógłby się spodziewać, że wykorzystamy jego dane osobowe, nie prosimy o zgodę, ale tylko wtedy, gdy:

 • prawo mówi, że można go używać, i
 • pasuje do praw, które posiadasz

Możemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) – gdy udostępniamy Ci treści premium po rejestracji i zalogowaniu się do odpowiedniego serwisu lub w celu organizacji wydarzenia (np. konferencji);
 2. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) – gdy przetwarzamy Twoje dane, aby się z Tobą skontaktować (rozpatrywać Twoje wnioski, skargi i zapytania) w celach marketingowych, aby wysyłać Ci newsletter, jeśli podasz nam swój e-mail, a także aby badać, analizować i poprawiać jakość naszych usług (profilowanie, analityka danych);
 3. opierając się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR) – tj. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, przesyłać Państwu oferty marketingowe.

Do tego typu rzeczy wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

 • w celu świadczenia naszych usług i dostarczania Państwu informacji na ich temat,
 • rozpatrywania wniosków, skarg i zapytań,
 • aby spersonalizować usługi i dać Ci rzeczy bardziej dopasowane do Twoich upodobań
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanego emialu zawsze możesz wyłączyć tę opcję. Wyślij do nas e-mail: hello@digitalgateways.tech
 • aby pomóc nam zrozumieć, z jakich usług możesz korzystać, a czasem jak możesz dzielić się rzeczami z innymi ludźmi
 • aby polecić rzeczy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować
 • do badań i innowacji
 • aby skontaktować się z Tobą w różnych sprawach

Nie jesteś tu królikiem doświadczalnym, ale wiedza o tym, jak korzystasz z naszych usług, może doprowadzić do kolejnego wielkiego przełomu technologicznego. Jeśli Ci się to nie podoba, zawsze możesz zmienić opcje dotyczące plików cookie. Instrukcję, jak możesz to zrobić, zamieszczamy w części „Pliki cookie i podobne technologie” niniejszej Polityki Prywatności.

5. Czy musisz podać swoje dane osobowe do DG?

Podanie nam swoich danych osobowych w większości przypadków nie jest wymagane, ale może być konieczne do świadczenia pewnych usług – takich jak subskrypcja newslettera, otrzymywanie treści premium przygotowanych przez DG oraz kontaktowanie się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli świadczyć Ci wspomnianych usług lub nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

6. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy o Tobie?

Podamy szczegóły dotyczące tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jak je wykorzystamy, zanim je podasz, chyba że będzie to oczywiste – jak w przypadku formularza kontaktowego.

6.1. Dane osobowe, które mogą Państwo nam przekazać

Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez nasz formularz kontaktowy, możemy poprosić o Twoje imię i dane kontaktowe, w zależności od tego, co robisz.Jeśli chcesz otrzymywać newsletter lub treści premium przygotowane przez DG, poprosimy o Twój mail w celu dostarczenia newslettera lub tych treści.

6.2. Możemy przetwarzać informacje dotyczące Twoich urządzeń

Urządzenia dla których przetwarzane są przez nas dane:

 • twój komputer,
 • twój telefon,
 • twój tablet,
 • Twoje urządzenie obsługujące głos,
 • wszelkie inne urządzenia używane przez użytkownika serwisu.

6.3. Dane dotyczące Twojej działalności poza DG.

Jeśli wspomnisz o nas we wpisie na Twitterze, zbierzemy Twój adres na Twitterze. Jeśli wspomnisz o nas we wpisie na Facebooku, zbierzemy Twój uchwyt na Facebooku. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania Twoich danych w mediach społecznościowych jest dostępna

7. Jak długo DG będzie przechowywać Twoje dane osobowe?

Kiedy podajesz nam jakiekolwiek dane osobowe, zawsze będziemy trzymać się tych zasad:

 • nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż jest to konieczne,
 • przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak długo wykonujemy działania, o których Cię poinformowaliśmy lub mamy ważny powód, aby je przechowywać
 • zastanawiamy się, jakiego rodzaju są to informacje, jaka jest ich ilość, jak bardzo mogą być wrażliwe i jakie są wymogi prawne.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż trzy lata. Jeśli udzieliłeś nam zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu jej wycofania.

8. Kiedy DG wykorzysta Twoje dane osobowe do kontaktu z Tobą?

Możemy wykorzystać Twój e-mail lub numer telefonu, aby skontaktować się z Tobą w różnych sprawach, takich jak:

 • informowanie użytkownika o wszelkich zmianach w polityce i praktykach DG
 • aby skontaktować się z Tobą w sprawie wysłanego przez Ciebie zapytania
 • aby odpowiedzieć Ci, gdy skontaktowałeś się z nami, lub aby odpowiedzieć na komentarz lub skargę
 • zaprosić Cię do udziału w wydarzeniach DG
 • do celów marketingowych
 • do wysyłania powiadomień na urządzenie, jeśli zostały one wybrane w ustawieniach

Będziemy się z Tobą kontaktować tylko wtedy, gdy będzie to konieczne lub gdy wyrazisz na to zgodę.

9. Jakie są twoje prawa?

Pamiętaj, że masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Masz prawo do:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii,
 • nie pozwolić robotom podejmować decyzji za ciebie,
 • poprosić nas o poprawienie błędnych danych osobowych (sprostowanie), usunięcie ich (usunięcie) lub zażądać, abyśmy wykorzystywali je tylko do określonych celów (ograniczenie przetwarzania) oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych (w celu np. przeniesienia Twoich danych do innego administratora),
 • zmienić zdanie i poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych. Np. wypisanie się z wszelkich maili marketingowych lub wyłączenie personalizacji,
 • wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,

W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: hello@digitalgateways.tech z żądaniem.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym ochrony danych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy pamiętać, że czasami możemy nie być w stanie pomóc. Na przykład jeśli prawo mówi nam, że musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, lub w przypadkach, gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu, a my wykażemy istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności.

10. Wykorzystanie danych osobowych

10.1 Wykonywanie usług

Informując nas o chęci zapoznania się z informacjami handlowymi, w szczególności obejmującymi ofertę subskrypcji, usług, otrzymywania newsletterów, wyrażasz zgodę na bezpośredni kontakt z Tobą. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest absolutnie niezbędne (np. partnerzy technologiczni, twórcy aplikacji, instytucje finansowe i rządowe, usługi pocztowe, firmy transportowe). Podmioty te zobowiązane są do wykorzystania przekazanych im danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usługi na naszą rzecz i będą traktować Twoje dane osobowe jako ściśle poufne.

Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystane w celu utrzymania lub rozwoju relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług. Możemy kontaktować się z Państwem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta lub badania rynku.

10.2 Cele marketingowe

Twoje dane osobowe udostępnione za pośrednictwem naszych stron internetowych lub przekazane podczas udziału w naszej konferencji lub wydarzeniu, mogą być przez nas wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te mogą być również udostępniane wybranym podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy przy dostarczaniu produktów i usług naszym klientom oraz z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, pod warunkiem, że podmiot ten został powierzony do przetwarzania danych osobowych przez DG jako administratora danych osobowych na podstawie odrębnej umowy. Dane osobowe będą wykorzystywane w wyżej wymieniony sposób tylko w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na takie działanie. Będziemy wysyłać Ci maile marketingowe lub kontaktować się z Tobą tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, nadal możemy się z Tobą kontaktować z pewnych powodów.

Możemy wykorzystywać informacje, które posiadamy o Tobie, aby pokazywać Ci odpowiednie i „ukierunkowane reklamy” za pośrednictwem stron innych firm, takich jak Facebook, Google, Snapchat czy Twitter.

Jeśli nie chcesz oglądać naszych ukierunkowanych reklam, możesz ustawić preferencje dotyczące reklam w ustawieniach swoich firm z branży mediów społecznościowych. Ponadto, możesz wysłać nam swoją prośbę na adres hello@digitalgateways.tech.

10.3 Partnerzy

Naszym Partnerom udostępniamy dedykowane strony internetowe zawierające informacje niezbędne do współpracy z nami. Dostęp do tych serwisów wymaga rejestracji i odpowiedniego logowania zarejestrowanego Użytkownika przy każdej wizycie. Dane osobowe i informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów mogą być przez nas wykorzystywane do zarządzania relacjami biznesowymi z Użytkownikiem lub Partnerem reprezentowanym przez Użytkownika, a także ze wszystkimi Partnerami oraz do rozwijania tych relacji, co może nastąpić w szczególności poprzez przekazywanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz informacji o programach partnerskich. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych i informacji naszym Partnerom i dostawcom w celu wykonania usługi lub realizacji procesu, o ile podmiot ten został powierzony do przetwarzania danych osobowych przez nas jako administratora danych osobowych na podstawie odrębnej umowy, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania do zachowania poufności danych.

10.4 Lokatorzy

Udostępniamy naszym Najemcom dedykowane serwisy internetowe, które stanowią bazę wiedzy o usługach, z których korzystają Najemcy. Dostęp do tych serwisów wymaga rejestracji i odpowiedniego logowania zarejestrowanego Użytkownika przy każdej wizycie Informacje przekazywane za pośrednictwem tych serwisów mogą być przez nas wykorzystywane do zarządzania relacjami biznesowymi z Użytkownikiem lub reprezentowanymi przez niego Najemcami, a także ze wszystkimi Klientami oraz do rozwijania tych relacji, co może następować w szczególności poprzez przekazywanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych i informacji naszym Partnerom i dostawcom w celu wykonania usługi lub realizacji procesu, o ile podmiot ten został powierzony do przetwarzania danych osobowych przez nas jako administratora danych osobowych na podstawie odrębnej umowy, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania do zachowania poufności danych.

10.5 Ogłoszenia elektroniczne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych świadczących interaktywną reklamę elektroniczną (np. banery reklamowe). Podmioty te są uprawnione do zbierania i wykorzystywania informacji o Klientach wyłącznie w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług na rzecz DG, a także w celu określenia, jakie oferty, promocje i rodzaje reklam są najlepiej odbierane przez naszych Klientów. Informacje zbierane w ten sposób mają charakter zbiorczy i w związku z tym nie mogą być wykorzystane do identyfikacji pojedynczego Użytkownika.

10.6 Kiedy DG udostępnia moje dane osobowe innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych. Dzielimy się nimi z innymi w następujący sposób:

 • Kiedy upubliczniasz coś, np. zamieszczasz komentarz, który może zobaczyć społeczeństwo.
 • Kiedy korzystamy z usług innych firm, aby zasilić nasze usługi

Aby zapewnić Ci wysokiej jakości doświadczenia i zrozumieć, jak korzystasz z naszych usług, często korzystamy z usług innych firm, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu. Na przykład, aby wysłać Ci e-maile o rzeczach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, lub aby zapytać Cię, co sądzisz o naszych usługach.

Upewniamy się, że Twoje dane osobowe są pod taką opieką, jakbyśmy zajmowali się nimi bezpośrednio. Starannie wybieramy te firmy, przekazujemy im tylko to, co jest potrzebne do wykonania pracy i upewniamy się, że informacje są bezpieczne.

 • Kiedy prowadzimy wspólne badania

Prowadzimy działalność badawczą i czasem współpracujemy z partnerami naukowymi. Co jakiś czas udostępniamy im nasze treści i dane. Może to obejmować informacje, które zebraliśmy o Tobie. Jesteśmy jednak ostrożni w kwestii tego, co udostępniamy i co nasi partnerzy badawczy mogą z tym zrobić.

 • Czasami na mocy prawa musimy przekazać Twoje informacje innym organizacjom

Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy musimy chronić użytkownika lub inne osoby przed szkodą.

11. Logi systemowe

Twoja wizyta na naszych stronach jest automatycznie rejestrowana na serwerze, w tzw. logach systemowych. Zapisane w ten sposób dane zawierają między innymi: datę, godzinę wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwerami i zbierania statystyk ruchu na stronach internetowych. W większości przypadków logi systemowe nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika.

12. Pliki cookie i podobne technologie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia. Możemy również używać innych technologii o funkcjach identycznych lub podobnych do plików cookie. W ramach niniejszej Polityki Prywatności informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie do innych podobnych technologii stosowanych na naszych stronach internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z nami zewnętrznych dostawców narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności na stronie internetowej.

Technologia cookies jest wykorzystywana przez większość wysoko rozwiniętych serwisów internetowych w celu podniesienia jakości usług i realizacji określonych funkcji, m.in.

 • tworzenie indywidualnych statystyk oglądalności treści,
 • personalizacja usług wykonywanych przy użyciu serwisu,
 • utrzymanie sesji użytkowników,
 • uwierzytelnianie osób korzystających z usługi,
 • dostarczanie Ci spersonalizowanych treści reklamowych.

Strony internetowe DG wykorzystują następujące rodzaje plików cookies:

 • ’Niezbędne’ pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług naszej strony internetowej, na przykład w celu umożliwienia korzystania z sesji,
 • ’Funkcjonalne’ pliki cookies, służące do zapamiętywania wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, zakładek mechanizmu stanów itp.
 • ’Analityczne’ pliki cookies, wykorzystywane do profilowania i monitorowania aktywności użytkownika na stronie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych, nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji, nie zmieniają opcji przeglądarki ani konfiguracji urządzenia końcowego. Użytkownik może samodzielnie określić i zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików cookies. W przypadku wybrania tej opcji niektóre z naszych usług mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle. Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby przed każdym użyciem pliku cookie pytała o zgodę użytkownika. Pozwala to użytkownikowi na pełną kontrolę nad tym, co jest ustawione na jego urządzeniu, jednak może spowolnić działanie przeglądarki. Aby zarządzać plikami cookies, proszę wybrać przeglądarkę z listy poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Brak zmiany konfiguracji plików cookies oznacza, że będą one przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym zachowamy informacje dotyczące Twojego urządzenia końcowego i uzyskamy dostęp do tych danych.

13. Modyfikacja danych osobowych

Użytkownik ma prawo zapoznać się ze swoimi danymi przechowywanymi przez DG, a także w razie potrzeby skorygować i uaktualnić wszelkie nieścisłe lub niekompletne dane osobowe. Ponadto, użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych DG. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: hello@digitalgateways.tech z prośbą o zmianę lub usunięcie danych osobowych.

14. Ujawnienie informacji wymaganych przez prawo

W pewnych, ograniczonych okolicznościach możemy udostępnić lub przekazać dane osobowe osobom trzecim, które nie są z nami powiązane. W szczególności możemy przekazać dane osobowe stronie trzeciej: na Państwa życzenie;

 • w celu spełnienia wymogów prawnych lub nakazu sądowego;
 • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa kradzieży tożsamości;
 • w związku ze sprzedażą, zakupem, połączeniem, reorganizacją, likwidacją lub rozwiązaniem DG;
 • w innych podobnych okolicznościach.

15. Ochrona danych

Bardzo zależy nam na tym, aby Twoje dane były bezpieczne i aby to osiągnąć, projektujemy nasze usługi z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Jednocześnie żadna usługa nie może być całkowicie bezpieczna – jeśli masz jakiekolwiek obawy, że Twoje dane osobowe DG zostały narażone na ryzyko, prosimy o bezpośredni kontakt: hello@digitalgateways.tech.

Firmy, które świadczą dla nas usługi, prowadzą swoje usługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kiedy podajesz nam dane osobowe, nie mogą być one przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w miejscach poza EOG.

Wdrażamy odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. Do ochrony przesyłanych danych stosujemy połączenie szyfrowane (Secure Sockets Layer). Nie ponosimy odpowiedzialności za dane przesyłane przez osoby trzecie oraz za dane przesyłane za pomocą niezabezpieczonych połączeń.

16. Linki do stron internetowych innych firm/organizacji

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych firm lub organizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za procedury i mechanizmy ochrony danych stosowane przez te firmy/organizacje ani za treść innych stron internetowych.

17. Powiadomienia o aktualizacjach polityki

Czasami aktualizujemy tę politykę. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, np. dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym. Wprowadzenie jakichkolwiek istotnych zmian w Polityce Prywatności zostanie ogłoszone na naszej stronie internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, to zawsze możesz przestać korzystać z naszych usług i nie podawać nam więcej danych osobowych. Będzie nam przykro, jeśli odejdziesz.

18. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

W przypadku ewentualnych pytań lub skarg dotyczących sposobu, w jaki DG wykorzystuje dane osobowe, prosimy o kontakt pod następującym adresem:

pocztą elektroniczną: hello@digitalgateways.tech

według stanowiska: DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O., Warsaw Spire, 38 piętro, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska.

skontaktuj się z naszym DPO: d.klimas@mostpartners.com