Use case – podpisywanie umowy o terminal płatniczy / usługę płatniczą w ecommerce z merchantami