Dostęp do bazy PESELi zastrzeżonych

Digital Gateways zapewnia już dostęp do bazy PESELi zastrzeżonych na trzy różne sposoby:

  1. Integracja z bazą PESELi zastrzeżonych poprzez bezpośrednie API
  2. Integracja z bazą PESELi zastrzeżonych oraz możliwość zapisania logowania do bazy na trwałym nośniku na blockchain dostarczonym przez KIR. Daje to niepodważalny dowód weryfikacji klienta w bazie PESELi zastrzeżonych i może stanowić dowód np. w sprawach sądowych.
  3. Integracja z bazą PESELi zastrzeżonych jako element całego, kompleksowego procesu onboardingu klienta. W tym wypadku integracja z bazą PESELi zastrzeżonych nie jest już dodatkowym kosztem dla klienta.

Korzyści z integracji z bazą PESELi zastrzeżonych:

  • BEZPIECZEŃSTWO procesu w świecie cyfrowym
  • Każde sprawdzenie przez Digital Gateways udostępnia niepodważalny materiał dowodowy w postaci, tzw. AUDIT LOG, który jest zapisany na blockchain, co może być wykorzystywana w kwestiach spornych przy postępowaniach sądowych
  • SZYBKOŚĆ integracji i pewność sprawdzenia - sprawdzenie w bazie PESELi zastrzeżonych jest częścią weryfikatorów w procesie weryfikacji klienta oraz jest sprawdzane przed momentem podpisania umowy
  • BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW - integracja z bazą PESELi zastrzeżonych jako element kompleksowego procesu onboardingu

Masz pytania?

    Napisz do nas